Fot: Shutterstock

Helena Paździoch - Świat według Kiepskich


36 głosy
Świat według Kiepskich
Oceń film
4.00

Helena Paździoch

BIOGRAFIA Renata Pałys

CHARAKTERYSTYKA


Helena Paździoch (z domu Meissner) to jedna z drugoplanowych bohaterek serialu „Świat według Kiepskich”, odgrywana przez Renatę Pałys. Jest żoną Mariana Paździocha i sąsiadką rodziny Kiepskich z tego samego piętra starej, wrocławskiej kamienicy przy ul. Ćwiartki 3. Nie mają z mężem dzieci. Helena to kobieta nerwowa, wybuchowa, ostra, despotyczna i bezwzględna, co odróżnia ją od troskliwej Haliny, żony Ferdynanda Kiepskiego. Paździochowa jest materialistką, zależy jej tylko na pieniądzach. Poza Halinką Kiepską nie darzy sympatią właściwie nikogo w kamienicy, włączając w to swojego męża, na którego często się wydziera. Czasem wyrzuca go nawet z domu lub grozi mężczyźnie śmiercią. 


Helena Paździoch - powiązania postaci Świat według Kiepskich

Helena Paździoch
Helena Paździoch - Świat według Kiepskich Fot: Marc Lewy / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
Aktor: Renata Pałys

Helena Paździoch - Opinie

5 + 3 =

Świat według Kiepskich - podobne seriale

Ostatnio dodane

Losowe

Popularne